Agil transformation

Det finns ingen återvändo… Snabba förändringar i omvärlden är normaltillstånd, organisationer måste ta till sig ett arbetssätt som tillåter snabba riktningsförändringar, kortare leveranscykler och tidig återkoppling från slutkonsument.

Agil eller Lean-Agil transformation blir allt viktigare för att skapa en organisation som får högre fokus på det viktigaste och som snabbare kan leverera nya erbjudanden och funktioner till sina kunder.

Våra experter hjälper organisationer i sin förflyttning till, och upprätthållandet av ett Lean-Agilt arbetssätt, oavsett mognadsgrad.

Vi tar gärna ett helhetsansvar när det gäller planering och genomförande av transformationen, men erbjuder även enskilda roller som stöd för ett lyckat resultat.

Vi erbjuder löpande kurser och certifieringar inom Lean-Agile och SAFe.