Behov- och kravanalys

Otydliga krav utan koppling till behov ger en diffus leverans utan möjlighet till utvärdering av uppnått värde eller effekt.


Behovanalys syftar till att identifiera och beskriva de behov som vi har att uppfylla.

Kravanalys syftar till att beskriva krav på funktion, förändring som ska genomföras för att tillgodose behov.

Vi erbjuder erfarna behov- och kravanalytiker för att identifiera och beskriva behov och krav.

Vi erbjuder även hjälp med att sätta upp en effektiv arbetsprocess för behov- och kravarbete oavsett vilken metodik för förändringsarbete som används i organisationen, traditionellt eller ett mer agilt arbetssätt.