Ledning och styrning

Att leda ett arbete inkluderar att skapa ett kreativt arbetsklimat som stimulerar initiativ och nytänkande i arbetet mot förändringsmålen.

Att leda innebär att få deltagarna att se och förstå målen och de önskade effekterna av förändringen, men även att förstå leveransen i ett större sammanhang.

Våra konsulter är moderna ledare, vi tror på bättre resultat genom transparens i kommunikation och ökad tillit, förtroende till individen.

Vi erbjuder olika ledare såsom interim chef, programledare, projektledare, teamledare, agil coach, förvaltningsledare, förändringsledare.

Vi erbjuder anpassade kurser för olika ledarroller i förändringsarbetet.