Testautomation

Vi är inte beroende av språk eller verktyg, utan anpassar lösningar efter miljö, situation och behov.

Våra specialister har arbetat i många olika typer av projekt, med olika processer och metoder för systemutveckling.

Att automatiserings-projekt är väldokumenterade samt lätta att förstå & underhålla är en självklarhet.