VI KAN

Agil transformation

Förändringsledning

Ledning/styrning

Vi hjälper organisationer i sin förflyttning till ett Lean-Agilt arbetssätt oavsett mognadsgrad.

Vi hjälper till att skapa förutsättningar för att uppnå önskad effekt/värde av förändring.

Vi leder organisationer & individer mot uppsatta mål och önskade effekter.

Behov/krav - analys

Vi hjälper till att identifiera och beskriva behov samt krav på funktion/förändring för att tillgodose dessa

Systemutveckling

Vi hjälper till att bygga system med stora krav på; arkitektur, säkerhet, prestanda, tillgänglighet, och inte minst användbarhet.

Teknisk Test

Vi hjälper till att tidigt hitta fel och svagheter i en systemlösning för att undvika konsekvenser vid sen upptäckt.

Testautomation

Vi hjälper till att automatisera testförfarandet för snabbare leveranser och högre kvalité på levererad kod.

Utbildning

Vi hjälper till att utbilda organisationens individer i nya arbetssätt, metoder och verktyg