VI KAN

Agil transformation

Vi kan hjälpa organisationer i sin förflyttning till ett Lean-Agilt arbetssätt oavsett mognadsgrad.

Behov- och kravanalys

Vi kan identifiera och beskriva behov samt krav på funktion/förändring för att tillgodose dessa

Förändringsledning

Vi kan skapa rätt förutsättningar för att uppnå önskad effekt/värde av förändring.

Systemutveckling

Vi kan bygga system med stora krav på arkitektur, säkerhet, tillgänglighet, prestanda och inte minst användbarhet.

Ledning och styrning

Vi kan leda organisationer & individer mot uppsatta mål och önskade effekter.

Teknisk Test

Vi kan tidigt hitta fel och svagheter i en systemlösning för att undvika konsekvenser vid sen upptäckt.

Testautomation

Vi kan automatisera testförfarandet för snabbare leveranser och högre kvalité på levererad kod.

Arkitektur

Vi kan skapa en hållbar arkitektur, hela vägen från IT till verksamhet, med inriktning mot integration, information, lösning och säkerhet.

Utbildning

Vi kan utbilda organisationens individer i nya arbetssätt, metoder och verktyg